گەرمیان پادشای خانە و شوانکارەکەی سنوری شار

04:37 - 18/02/2023