دەرباز یونس؛ پارێزەری عیشق و شاعیری جوانی

09:55 - 22/09/2022